9 Aralık 2022 Cuma

UPCAST

UPCAST

Dünyada daha fazla entegrasyon gösteren makine güvenlik 

gereksinimleri

Sami Ollila, Proje MüdürüAB Makine Direktifi ilk olarak 1998'de yayınlandı, mevcut versiyonu da 2006 yılında kabul edildi.  Bu direktifin amacı, makine ve ekipmanın güvenliğine dair düzenlemeleri ve gereklilikleri entegre etmek ve AB/ETA içinde malların serbest dolaşımını artırarak ticaret engellerini kaldırmaktır. Bu günlerde Makine Direktifi Türkiye, Norveç ve İsviçre dahil olmak üzere dünyada giderek daha fazla kabul edilmekte ve insanlık tarihinin en büyük projelerinden biri de insanların işten sonra işyerlerinden her zaman sağlıklı ve güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamaktır.

Upcast Oy olarak makine güvenliğini bir onur meselesi olarak görüyoruz. Döküm hattı tasarımında en temel gereklilik, hattın yüksek kalitede olması, kolay çalıştırılması ve sağlık ve güvenlikle ilgili olası tüm risklerin göz önünde bulundurulmasıdır. Şirket, bu konularda on yıllar boyunca biriktirdiği teknik bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Tasarım, çözümlerin test edilmesini ve iyi olduğunun kanıtlanmasını sağlayan makine güvenliği için EN standartlarını aktif olarak kullanır. Profesyonel ekip, birçok teknik yöntemle minimuma indirilen riskleri değerlendirip analiz eder. Kalan olası risklerle ilgili olarak da, müşteri eğitim sırasında ve ayrıca çalıştırma talimatları ve ikaz işaretleri konusunda da iyice bilgilendirilir. AB direktifleri, EN standartları ve Makine Direktifi ile ilgili ve bu Direktiflerde belirtilmiş yöntemlerin detaylı olarak bilinmesi, herkesin aynı anlayışa ve karmaşıklığına sahip olmadığı piyasada büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca alıcının tedarikçinin makine güvenliği alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunu ve buna bağlı olarak da güvenli makine ve ekipman teslim edebileceğini kontrol etme ve bundan emin olma sorumluluğuna sahip olduğunu da hatırlamak gerekir.

Ayrıca, hattın en yüksek güvenlik gereksinimlerini yerine getirecek şekilde tasarlanmış ve kurulmuş olmasına rağmen, makinelerin güvenli bir şekilde çalıştırılmasına dair sorumluluğun müşterilere ve operatörlere ait olduğu da unutulmamalıdır. Döküm hattının makine güvenliğini en üst düzeye çıkarılması için güvenlik ekipmanları çıkarılmamalı veya değiştirilmemeli, orijinal yedek parça ve sarf malzemeleri kullanılmalı ve müşteriler kendi güvenlik kültürlerine yatırım yapmalıdır. Upcast Oy müşterilerden aldığı geri bildirimler için müteşekkirdir: kıl payı atlatılan tehlikelere dair rapor geliştirme önerileri almak, hatlarımızı ve makine güvenliğini sürekli olarak iyileştirmemize yardımcı olacak.

Birçoğumuz işimizi seviyoruz, ancak ailelerimizin ve arkadaşlarımızın da işten çıkınca her gün eve güvenli, sağlam ve sağlıklı dönmemizi istediğini unutmamalıyız. Makine güvenliğini hep birlikte koruyup iyileştirelim.