21 Eylül 2021 Salı

Mustafa Baha Akçura MBA Endüstri Genel Müdürü / General Manager

Mustafa Baha Akçura  MBA Endüstri Genel Müdürü / General Manager

2021 yılının ikinci yarısı 

nasıl olacak?

Küresel salgın bütün dengeleri ve göstergeleri değiştirdi. Ekonomi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor ve sıkıntılı bir sürece girdi. Mevcut veriler ve görünüm; küresel salgınla beraber (genel ekonomik daralmanın da etkisi ile) bozulan ekono mimizin kısa sürede düzelme eğilimine girmeyece ğini gösteriyor. Salgın süreci ile ilgili belirsizlik (eskisi kadar olmasa da) hala devam ediyor. Aşı ve ilaç çalışmaları hızlandı ve olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. Uzmanlar, virüs varyantların artması ile birlikte pandemi sürecinin uzayabileceği yönünde açıklamalar yapıyor ve uyarıyor. Hülasa bu durum belirsizliği besliyor, yatırımları engelliyor. Risk iştahı azalmış durumda. 

Ülkemiz özelinde ekonomi, turizm ile birlikte hareketlenme yaşamış olsa da belirsizliğe karşı yatırımcı hala ayağı frende.  Kur artışları, enerji, doğalgaz zamları, yüksek enflasyon, üretimden firmalarını zor duruma sokmaya devam ediyor. Belirsizliği ortadan kaldıracak, risk iştahını normal seviyeye getirecek bir gelişme olmadığı sürece yeni yatırımlar yapılmayacaktır. Eski ve yarım kalmış yatırımlar bittiğinde arkadan yeni yatırımlar gelmezse 2020 yılı ikinci yarısından sonra daha durgun bir piyasa yapısı oluşacaktır. Kapasite kullanım oranları düşecek, karlılık, verimlilik daha azalacak ve tahsilat daha da zorlaşacaktır. Hatta daha da ilerisi faaliyetlerini durduran firmalar olabilir. Temennimiz bu safhaya gelinmemesi.