KÜNYE

 

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
     Melek KOÇ 

 

Ge­nel Ko­or­di­na­tör
Be­kir KOÇ / bkoc@kablosanturkey.com

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
     Faik KOÇ / fkoc@kablosanturkey.com

Reklam Mü­dü­rü
Cengiz KOÇ / ckoc@kablosanturkey.com

 

Edi­tör

Ferdai YILDIRIM / fyildirim@kablosanturkey.com

Gra­fik ve Say­fa Ta­sa­rı­mı
Ce­mil KI­ZIL / gra­fik@kablosanturkey.com

 

Renk Ay­rı­mı ve Bas­kı  

FAVORİ BASIM
Ferhatpaşa Mah. Mareşal Çakmak Cad. No:129 / 131 Ataşehir / İST.

Da­ğı­tım   

Aras Kargo

 


  FUAR TAKVİMİ