IMPRİNT

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
     Melek KOÇ 

Ge­nel Ko­or­di­na­tör
Be­kir KOÇ / bkoc@kablosanturkey.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
     Faik KOÇ / fkoc@kablosanturkey.com

Reklam Mü­dü­rü
Cengiz KOÇ / ckoc@kablosanturkey.com

Reklam Departmanı
Murat ÇELİKLER / murat@kablosanturkey.com

 

Edi­tör
Ferdai YILDIRIM / fyildirim@kablosanturkey.com
Gra­fik ve Say­fa Ta­sa­rı­mı
Ce­mil KI­ZIL / gra­fik@kablosanturkey.com

Renk Ay­rı­mı ve Bas­kı  

Safa Label Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri San. Tic.A.Ş.

Da­ğı­tım   

Aras Kargo / PTT  FAİR CALENDAR